Esileht3

Eesti suurim sotsiaalkindlustus- ja meditsiinitarkvara tootja

Perearst

Infosüsteem PEREARST2 on loodud perearstidele, tervisekeskustele ja teistele raviasutustele igapäevatöö lihtsustamiseks. Seisuga november 2007 kasutab PEREARST2 enamus kõigist Eesti perearstidest.

Veebiregistratuur MEDIREG

MEDIREG on veebipõhine registratuuri infosüsteem, mis on mõeldud tervishoiuasutustele patsientide registreerimiseks ja patsientidele arsti juurde vastuvõtuaja broneerimiseks.

Haigla infosüsteem Liisa

Infosüsteemis LIISA on täidetud kõik Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud nõuded liidestumiseks tervise infosüsteemiga, s.h digitaalne terviselugu, digiretsept, digipilt ja digiregistratuur.

Valminud infosüsteemid

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS kasutajad on kõik vabariigi pensioniametid, Riiklik pensionkindlustuse register ja Sotsiaalkindlustusamet.

 

Muuseumide infosüsteem MuIS

Muuseumide infosüsteem MuIS on üleriigiline veebipõhine infotehnoloogiline töövahend muuseumide igapäevase töö tegemiseks.

Tervise infosüsteem

Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervis-hoiuvaldkonnaga seotud andmeid. Medisoft on arendanud Tervise infosüsteemi mitmed moodulid, samuti teostab arendus- ja hooldustöid.

Võta meiega ühendust

+372 659 5760

medisoft@medisoft.ee

Räägu 35a, 13425 Tallinn

Riia 142, 50411 Tartu