Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse infosüsteem

Projektid

Arendusprojektid

ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUSE INFOSÜSTEEM

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Infosüsteemi (Astangu KRK IS)  eesmärgiks on pakkuda Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse töötajatele turvalist ja mugavat keskkonda tööprotsessidega seotud andmete hoidmiseks ja töötlemiseks. Süsteem on jaotatud seitsmeks mooduliks, mis võimaldavad infot ja dokumente hallata erinevate teemade kaupa. Astangu KRK IS on töövahendiks 80-le keskuse töötajale.

Isikuandmete moodul
Moodul on mõeldud erinevate isiku kohta käivate andmete sisestamiseks ja säilitamiseks.

Õppetöö moodul
Moodul võimaldab hallata õpperegistrit, õpperühmi ja õppija toimikut.

REHA moodul
Moodulis sisestatakse ja säilitatakse isiku rehabilitatsiooniteenustega seonduvat infot. Lisaks on läbi selle mooduli kättesaadavad hindamisteenuse ja rehabilitatsiooniteenuse registrid.

Tööhõive moodul
Moodulit kasutatakse isiku töö ja praktikaga kohta käivate andmete sisestamiseks ja säilitamiseks. Samuti võimaldab moodul hallata töö ja praktikaga seonduvate ettevõtete andmeid ning pidada arvestust ettevõtete koolituspäevad kohta.

KAT moodul
Moodul on loodud keskkonna kohanduste ja abivahendite teabekeskuse teenuse ja eluruumide kohandamise teenuse kohta käiva info sisestamiseks ja säilitamiseks.

Statistika moodul
Mooduli eesmärk on võimaldada infosüsteemi sisestatud andmetest moodustada erinevaid Astangu KRK tööks vajalikke statistilisi aruandeid.

Moodul Ressurss
Moodul on infosüsteemi administraatori tööriist, mis võimaldab hallata kasutajaid ning mõningaid süsteemi parameetreid.

KONTAKTISIK:
Thea Tramberg
+372 659 5764
thea@medisoft.ee