Meist

AS Medisoft on asutatud 1992 aastal ning on antud hetkel vabariigi suurim sotsiaalkindlustus- ja meditsiinitarkvara tootev firma. Arendame tarkvara ka teistele suurtele infosüsteemidele ja registritele.

AS Medisoft põhitegevusaladeks on:

  • Infosüsteemide arendamine ja integratsioon
  • Arvutitarkvara projekteerimine, realiseerimine, konsultatsioon ja koolitustegevus
  • Rakendustarkvara ja riistvara müük, seadistamine ning tarkvara hooldus.

Kõiki Medisofti teenuseid osutatakse ISO 9001:2015 kvaliteedistandardile vastavalt.

AS Medisoft on IBM Business Partner. http://www-5.ibm.com/ee/partners/soluprov.html

Medisoft teostas Euroopa Komisjoni poolt kaasfinantseeritava e-SENS „Electronic Simple European Networked Services“ projekti raames Riigi Infosüsteemide ametile e-Tervise valdkonna piloteerimise teenust perioodil12.04.2014-31.08.2017. www.esens.eu  

AS Medisoft oli Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner. Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 “Liikumistervise innovatsiooni klaster” oli perioodil 1.11.2015-31.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. www.sportest.eu. Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST projekt on lõppenud.

SportEST         EL_Regionaalarengu Fond      

Medisoft on Connected Health klastri (CH) liige. Klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. Connected Health klastris tegutsevad  tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, tervise IT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud ja teised kasutajagruppide esindajad. CH on osa Euroopa Connected Health liidust ja ScanBalt võrgustikust.

Missioon: Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Visioon: Eesti on parim paik tervisetehnoloogia ettevõtete käivitamiseks ja arendamiseks 2020. aastal.

Connected Health klaster toetub kolmele tegevuseesmärgile:

  • Klastri globaalse nähtavuse ja klastri ettevõtete rahvusvahelise müügi suurendamine läbi koordineeritud ühisarendus-, turundus- ja müügitegevuste;
  • Skaleeritavate väärtuspõhiste toodete, teenuste tekkimisele metoodiline kaasaaitamine läbi arendajate ning vajaduspartnerite kokkuviimise ning vajalike testkeskkondade, IT infrastruktuuri initsieerimise;
  • Tervise valdkonna ettevõtjate ja töötajate juhtimis- ja müügivõimekuse kasvatamine ning panustamine spetsialistide koolitusse.

Medisoft on partner Connected Health klastri ühisarendusprojektis „Tervise ja haiguse andmete ühendamine“. Projekti panustavad ka juhtpartner Industry62 OÜ ning Nortal AS. Ühisarendusprojekti kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetme „Klastrite arendamise toetamine“ raames 43 125 EURO ulatuses.

www.connectedhealth.com