Muuseumide infosüsteem

Projektid

Arendusprojektid

MUUSEUMIDE INFOSÜSTEEM

Muuseumide infosüsteem MuIS on üleriigiline veebipõhine infotehnoloogiline töövahend muuseumide igapäevase töö tegemiseks, muuseumideülese andmebaasi loomiseks ja haldamiseks ning muuseumidevahelise teabe vahendamiseks. Infosüsteem oli kasutamiseks valmis 2008. aasta juuniks.

MuIS sisselogimine

Eesti Muuseumide Infosüsteem MuIS võimaldab teha muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistidele kui kõigile teistele huvilistele.  Infosüsteem koosneb mõtteliselt kahest osast: registreeritud kasutajatele ligipääsetavast töökeskkonnast ning avalikust veebilehest www.muis.ee. Portaal on eesti, vene ja inglise keeles; muuseumide poolt sisestatav info esialgu eesti keeles. Portaal sai valmis 2010. aasta oktoobriks.

MuIS Portaal

Seisuga (01.10.2014) kasutas MuISi 68 muuseumi, sh kõik riigimuuseumid. Infosüsteemi oli sisestatud andmeid 2 801 559 museaali kohta (sh umbes 682 939 digikujutist).

MuIS pakub võimalust teostada teatud muuseumitöö toiminguid üle kõigi infosüsteemiga liitunud muuseumide, nt. muuseumideülene museaalide otsing näituste jaoks. Muuseumide kogudes peituv teave ja muuseumikogude põhjal koostatud näitused muutuvad kättesaadavaks ka veebikülastajale, mis loob võimaluse inimesel väljastpoolt muuseumi lisada ühisesse andmepanka omapoolset teavet.

Muuseumide infosüsteem võimaldab museaalide arvelevõtmist, kirjeldamist, andmete kogumist, korrastamist, haldamist ja nende üle arvestuse pidamist.

KONTAKTISIK:
Eveli Leega
+372 659 5765
eveli@medisoft.ee