tervise infosüsteem

Projektid

Arendusprojektid

TERVISE INFOSÜSTEEM

Tervise infosüsteem on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles töödeldakse tervis-hoiuvaldkonnaga seotud andmeid.  Medisoft on arendanud Tervise infosüsteemi mitmed moodulid, samuti teostab arendus- ja hooldustöid.

DIGIREGISTRATUUR

Digiregistratuuri teenus võimaldab läbi keskse veebiportaali patsiendil saada põhjalik ülevaade vabadest arsti vastuvõtuaegadest üle kogu Eesti. Läbi portaali on võimalik broneerida sobiv aeg soovitud arsti juurde ning vajadusel väljavalitud vastuvõtuaega ka tühistada. Digiregistratuuris saate valida, kas soovite kasutada haigekassa poolt rahastavaid teenuseid või tasulisi. Samuti saab digiregistratuuris maksta visiiditasusid. Elektrooniline saatekiri  lihtsustab suhtlust ja infovahetust patsiendi ja arsti vahel.

E-KIIRABIKAARDI KESKSÜSTEEM

Tervise infosüsteemi allsüsteem, mis teostab E-kiirabikaardi kesksüsteemi funktsionaalsuse sh andmevahetuse XML (HL7) põhiselt Häirekeskusega, kiirabibrigaadi mobiilse töökohaga ja tervishoiuteenuse osutajaga. Kiirabiportaal võimaldab suhtlust Tervise infosüsteemiga ja Koodikeskusega kiirabiasutustel, kiirabibrigaadidel, Terviseametil ja kodanikel.

E-LABORI STANDARDID

Kesksüsteemi lahendused

Enamus Medisofti klientidest, kes on  tervishoiuteenuse osutajad, on liidestunud Tervise infosüsteemiga ning edastavad ja vahetavad TIS-ga andmeid.

KONTAKTISIK:
Rein Kull
+372 730 2062
rein@medisoft.ee