Perearst2 / Eriarst

Infosüsteem PEREARST2 on loodud perearstidele, tervisekeskustele ja teistele raviasutustele igapäevatöö lihtsustamiseks. Seisuga november 2007 kasutab PEREARST2 enamus kõigist Eesti perearstidest, tänu kellele toimib läbi klienditoe pidev tagasiside ja tootearendus funktsionaalsuse ning kasutajamugavuse tõhustamiseks. 

Infosüsteem kergendab arsti pingelist tööd, tagab andmete õigeaegsuse ja tõesuse, säilitab andmed korrektselt ja süsteemselt, võimaldab infot aruandluseks lihtsalt kätte saada ning tagab andmete turvalisuse.

Perearst2 programm sisaldab:

 • Patsientide register – võimaldab sisestada ja parandada patsientide isikuandmeid ja kontrollida haigekassa kindlustatust.
 • Digitaalne tervisekaart – võimaldab sisestada patsiendi haigusloo andmeid, koostada ja sisestada uuringuid ning protseduure, vaadelda või täiendada hinnakirju, täita laboratoorsete uuringute blankette, koostada ja välja trükkida arveid, töövõimetuslehti, saatekirju ja tervisetõendeid, tervisekontrolli kaarte, mootorsõiduki juhi tervisetõendit, relvaloa ankeeti, nakkushaiguste teatist ja nimistu avaldust. Lisaks laborianalüüside elektrooniline tellimine ja elektrooniline vastuste vastuvõtmine, elektrooniliselt saadetud vastuste korral laboriteenuste automaatne lisamine raviteenuste arvetele, röntgenpiltide ja röntgenuuringute vastuste vaatamine TÜ Kliinikum ja PERH andmepankadest, väikelapse arengu jälgimine, vaktsineerimiste kalender ja vaktsineerimiste sisestamine, retseptid, ravimite ja toimeainete loetelud ning soodustuste kontroll üle interneti.
 • Registratuur – võimaldab registreerida patsiente arsti vastuvõtule ning registreerida koduvisiite.
 • Sularaha arveldused patsientidega
 • Retseptid – võimaldab koostada ja välja trükkida retsepte, soodusretsepte ning narkootiliste ravimite retsepte, edastada neid digitaalselt apteeki (digiretsept).
  Ravimite nimekirja automaatne uuendamine ja ravimisoodustuse kontroll.
 • Raviteenuste arvestus – võimaldab koostada haigekassa raviteenuste arveid ja töövõimetuslehti, teostada arveldusi haigekassa osakondadega ning teiste maksjatega.
 • Meditsiinistatistika – võimaldab koostada aasta- ja kvartaliaruandeid, diagnooside ja hinnakirjakoodide aruandeid. Võimaldab teha retseptide, patsientide ja vaktsineerimiste statistikat jne.
 • Aruandlus patsientide registri ja raviteenuste arvete põhjal.
 • Digitaalne aruandlus haigekassaga
 • Arstliku ekspertiisi tõendi vormistamine (AEK)
 • Infovahetus laboritega (veebipõhine analüüside tellimine ja vastuste saamine)
 • Perearsti oma laboriseadmete (Sysmex) liides programmiga PEREARST2 (analüüsi tulemuste automaatne ülekandmine)
 • Perearsti tegevused haiguste ennetamisel, sealhulgas individuaalne ennetusplaan.
 • Erinevate dokumentide (tõendid, teatised, saatekirjad jne.) väljastamine
 • Raviarveldus ja haigekassaga suhtlemine, sealhulgas raviteenuste arvete täielik kontroll vastavalt haigekassa nõuetele.

Programmi Perearst2 pakett sisaldab lisaks:

 • Esmast programmi koolitust arsti töökohal
 • Detailset kasutajajuhendit

Igal raviasutusel / perearstil on võimalus olemasolevatest allsüsteemidest endale ka personaalne infosüsteem koostada. Igal süsteemi kasutajal on parooli abil ligipääs andmete kasutamiseks ning vajalikeks toiminguteks.

Laborianalüüside digitaalse andmesüsteemiga MEDIPOST on käesolevaks ajaks ühinenud järgmised laborid: Quattromed HTI Laborid, Tallinna Diagnostikakeskus, Medicum, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla, Tartu Kesklinna Polikliinik. Süsteemiga on lähiajal ühinemas veel TÜ Kliinikum.

Infosüsteem töötab personaalarvutitel operatsioonisüsteemis WINDOWS XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 20xx. Toetatud on nii 32-bit kui ka 64-bit arvutid. Arvuti minimaalne konfiguratsioon on: Pentium III või kõrgem, põhimälu 1 GB või rohkem, 50 GB kõvaketta ruumi, interneti ühendus, Internet Explorer v. 8.0. Browser.  Kasutatakse  Microsoft Sql 2005 või kõrgemat andmebaasi mootorit ja programmeerimiskeelt Delphi XE. Ühendus serveriga toimub TCP/IP-protokolli  vahendusel. Sama protokolli kasutatakse Internetis. 

PEREARST2/ERIARST infosüsteem eeldab toe- ja hoolduslepingu olemasolu, mis tagab:

 • konsultatsioone tööpäeviti 9.00-17.00  telefonil 659 5766; ettepanekud, tekkinud probleemid ja küsimused on oodatud e-mailile klienditugi@medisoft.ee 
 • vajadusel tugispetsialisti kohalesõidu
 • hinnakirja ja seadusandluse muudatustest tulenevate uute versioonide kasutamisõiguse 
 • tootearenduse – kasutaja mugavuse ja täiendavate võimaluste lisamine, uue tehnoloogia muudatused ning programmi uued versioonid 
 • delikaatsete andmete konfidentsiaalsuse nõude täitmise
 • internetipõhise toe

Võta meiega ühendustKontaktisik:
Jako Heinmets
+372 659 5767
jako@medisoft.ee