LIISA infopäev toimus 19. mail 2015 Tallinnas hotellis Euroopa

20. mai 2015

Infopäevale olid kutsutud kõik LIISA kliendid, keda tänaseks on 41 erineva suuruse ja profiiliga raviasutust. LIISA infopäev_19.05.2015_1

Medisofti LIISA meeskonna tegemistest ja LIISA senistest arengutest andsid ülevaate arendusosakonna juhataja Rein Kull ning valdkonnajuht Ulvi Jõgioja.

Huvitav oli kuulata ettekandeid LIISA arengutest ja uute võimaluste rakendamisest haiglate esindajatelt – LIISA tugiisikutelt haiglates, kes on igapäevaselt infosüsteemi LIISA kasutajate keskel. Teemad, millest andsid ülevaate Regiina Sepp ning Merike Künnapuu Lääne-Tallinna Keskhaiglast ning Nadežda Vettik Tallinna Lastehaiglast, olid kindlasti huvipakkuvad ja vajalikud ka teistele infosüsteemi LIISA-t kasutavatele raviasutustele.

Päeva teises pooles jagasid kasulikku teavet nii raviasutuste kui LIISA arendajate jaoks E-tervise Sihtasutuse ja Eesti Haigekassa esindajad.

LIISA infopäev_19.05.2015_ET-1   LIISA infopäev_19.05.2015_EHK-1

E-tervise Sihtasutusest esinesid huvitavate ettekannetega Heli Laarmann, Julia Vohu ja Anneli Romulus. Räägiti nii  E-tervise SA tegemistest 2015, plaanidest 2016 kui võimalikust koostööst tervishoiuteenuste osutajatega. E-tervise SA poolt publitseeritud standardite teemal oli küsimustele vastamisel abiks Kerli Linna. Eesti Haigekassat esindas LIISA infopäeval Infotehnoloogia osakonna juhataja Raimo Laus.

Päeva lõpus toimus vestlusring, kus kõigil soovijatel oli võimalus küsimusi esitada nii E-tervise Sihtasutuse, Eesti Haigekassa kui Medisofti töötajatele.

Pikka ja informatiivset päeva ilmestas mõnus ja asjalik õhkkond saalis ning kaunis merevaade lõuna- ja kohvipauside ajal.

Kuigi analoogses formaadis toimus LIISA infopäev alles teist korda, on Medisoftil plaanis infopäevade korraldamine muuta iga-aastaseks traditsiooniks.

Tänan omalt poolt kõiki osalejaid ja eriti kõiki esinejaid, kes võtsid aja esitluste ettevalmistamiseks ning infopäeval kohalolemiseks!

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht

Tagasi uudiste nimekirja