Kuressaare Haigla vahetas oma haigla infosüsteemi Liisa vastu

03. veebruar 2012

Alates 1. veebruarist 2012 läks Kuressaare Haigla üle uuele infosüsteemile Liisa, olles sealjuures esimene haigla, kes vahetas välja oma senise haigla infosüsteemi.

“Meie digisüsteemide valik tulenes sellest, et Ester, millega siiani töötasime, on ennast ammendanud ning selle edasiseks töös hoidmiseks hakatakse tegema arendustöid” kommenteeris Kuressaare Haigla juht Viktor Sarapuu 19.01.2012 ilmunud saarlaste päevalehes “Saarte Hääl”, lisades veel, et haigla otsustas juba töötava, mitte aga alles arendatava süsteemi kasuks pärast riigihanget, mille tulemusena tunnistati võitjaks Medisofti pakkumus.

Pärast AS Medisoft poolt läbiviidud 7 päeva kestnud haigla töötajate koolitamist ning 5 päeva kestnud töötajate aktiivset toetamist uute tööharjumuste omandamisel võime öelda, et Liisa on Kuressaare Haiglas käivitunud. Seejuures on oluline ära märkida fakt, et just esimesel päeval, s.o 1. veebruaril saadeti Kuressaare Haigla infosüsteemist esimesed 130 epikriisi edasi Tervise infosüsteemi.

Medisofti meeskond tänab omalt poolt Kuressaare Haigla juhtkonda toetava suhtumise ja haigla juhi poolt väljaöeldud seisukoha eest, et Liisa käivitub 100% ilma mööndusteta. Täname haigla IT meeskonda, kes oli koolituste läbiviimiseks ette valmistanud eeskujuliku koolitusklassi ning haigla poolt määratud tublisid haigla infosüsteemi tugiisikuid. Kindlasti kuulub meie tänu ka haigla personalile selle positiivsuse eest, mis meile Kuressaare Haiglas viibitud käivitusperioodil osaks sai, vaatamata suhteliselt keerulisele olukorrale, mis kaasneb paratamatult ühelt infosüsteemilt teisele üleminekul.

AS Medisoft poolt arendatud teenuse põhine haigla infosüsteem Liisa on rakendatav nii suurtes kui väikestes haiglates, samuti erapraksises, sealhulgas ka töötervishoiu- ja taastusraviasutustes.

LIISA infosüsteemi kasutab praeguseks hetkeks 25 raviasutust. Haigla infosüsteemi Liisa kohta lisainformatsiooni saamiseks vaata siia.

19.01.2012 ilmunud saarlaste päevalehes “Saarte Hääl” ilmunud artikli “Haigla vahetab Estri Liisa vastu” lugemiseks vaata
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=29737&sec=1&term=Haigla vahetab Estri Liisa vastu

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht
AS Medisoft
659 5740
ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja