LIISA arenduskoosolek Räpina Loomemajas

17. oktoober 2017

11. oktoobril 2017 toimus järjekordne haigla infosüsteemi LIISA arenduskoosolek. Koosolek toimus sel korral Räpina Loomemajas, mis asub looduslikult kaunis kohas Sillapää lossi pargis Räpinas. LIISA arenduskoosolekutel osalevad tavapäraselt kõik suuremad haiglad, kus on kasutusel haigla infosüsteem LIISA.

 

 

 

 

Peaaegu täiskoosseisus oli sel korral esindatud ka Medisofti LIISA meeskond. Külalistena osalesid juba traditsiooniliselt Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ning Eesti Haigekassa (EHK), kes andsid ülevaate raviasutusi puudutavatest olulisematest arendusprojektidest 2017 – 2018.

Lõunapausi järgselt korraldati soovijatele väike ekskursioon Loomemajas, mille kohta kostus osalejatelt vaid positiivset tagasisidet. Peale lõunat anti Medisofti esindajate poolt osalejatele ülevaade suurematest ja huvitamatest LIISA arengutest 2017 ning samuti 2017. aastal toimunud LIISA käivitustest, mida on tänaseks juba 11! Lisaks on leping allkirjastatud kolmes vanglas infosüsteemi LIISA juurutamiseks ja vajalike liidestuste realiseerimiseks infosüsteemiga LIISA.

Arenduskoosoleku viimase teemana vaadati üle ja räägiti läbi haiglate poolt saadetud LIISA arendusettepanekud, mille analüüsimise ja prioriseerimise järel haiglate poolt tekivad arendusettepanekud 2018. aasta LIISA arendusplaani.

Medisofti LIISA meeskond tänab kõiki osalejaid, kes leidsid selle aja, et osaleda ja aktiivselt kaasa mõelda LIISA arenduskoosolekul!

Järgmiste meeldivate kohtumisteni.

Ulvi Jõgioja
valdkonnajuht
Telefon: 659 5740
E-post: ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja