LIISA INFOPÄEV 12. JUUNIL 2019 TALLINNAS, TEADUSPARGIS TEHNOPOL

19. juuni 2019

12. juunil 2019 toimus Teaduspargis Tehnopol haigla infosüsteemi LIISA infopäev. Infopäeval osalejate arv on kasvanud aastast aastasse ning sel korral oli osalejaid juba üle 90. Kasvanud on nii infosüsteemi LIISA kasutajate arv kui ka LIISA tugi- ja arendusteenust pakkuv meeskond Medisoftis.

Infopäeva sissejuhatuseks andis LIISA valdkonnajuht Ulvi Jõgioja ülevaate LIISA meeskonna tegevustest ja toimetamistest 2018-2019, s.h uued kliendid ja juurutusprojektid. On olnud taaskord kiire ja töömahukas aasta ning seda nii infosüsteemi LIISA juurutusprojektide läbiviimise kui arendusprojektide realiseerimise poolest. Uhkusega võib väita, et infosüsteemi LIISA kasutavate raviasutuste arv on kasvanud alates 04.2018 kuni tänaseni ca 20 raviasutuse võrra.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (edaspidi TEHIK) ettekandeid jagus lausa kahe tunni jagu. Sotsiaalministeeriumi, TEHIKu ja Eesti Haigekassa projektide teekaardist ning TEHIKu plaanidest andis ülevaate Tervise valdkonnajuht Tõnis Jaagus.

Kuna 16.05.2019 publitseeriti TEHIKu poolt standardikogumiku versioon 8.0, siis oli hea võimalus saada Kerli Linnalt ülevaade nii haiglaid kui arendajaid eesootavatest muudatustest ja uuendustest.

Projektijuht Annike Sims tutvustas e-surmasündmuse projekti sisu ning samuti surma registreerimise teenuse kasutuselevõtuga seonduvaid tegevusi. Teema on hetkel väga aktuaalne, kuna e-surmasündmuse lahendus võetakse kasutusse alates 1. juulist 2019.

Projekti eesmärk on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist. Paberkandjal arstlik surmateatis asendatakse projekti tulemusel täielikult digitaalse surmateatisega ja surma põhjuse teatisega, mida hakatakse  elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste registrisse.

Teine kuum projekt hetkel on üleriigiline digiregistratuur, mille projektijuht Lembit Pirn andis ülevaate projekti seisust. Tänaseks on esimesed haiglad üleriigilise digiregistratuuriga liidestunud ning patsientidel on võimalik nendesse raviasutustesse eriarsti vastuvõtuaegu juba läbi üleriigilise digiregistratuuri broneerida.

TIS andmevaaturi projektijuht Viljar Pallo tutvustas projekti eesmärke ja projekti planeeritavaid etappe. Projekti peamiseks eesmärgiks on luua efektiivne lahendus patsiendi terviseandmetega tutvumiseks ning patsiendi terviseseisundist kiire ülevaate saamiseks.

Eesti Haigekassat esindas selle aasta infopäeval finantsosakonna juhataja Riho Peek, kes andis pärast lõunapausi ülevaate nii uuest raviarvelduse lahendusest kui ka raviasutuste liidestumise tähtaegadest üleriigilise digiregistratuuriga.

Päeva lõpus andis Medisofti arendusosakonna juhataja Rein Kull ülevaate infosüsteemi LIISA arengutest 2018-2019. Nagu Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Haigekassa ettekannetest näha ja kuulda sai, on tööpõld ka eelseisvaks aastaks suur ja lai.

Eriliselt hakkas sellel infopäeval silma osalejate väga aktiivne omavaheline suhtlus lõuna- ja kohvipauside ajal. Lisaks meie klientidele LIISA infopäeval vajaliku informatsiooni jagamisele peame infopäeva raames toimuvat klientide omavahelist kommunikatsiooni samuti väga oluliseks põhjuseks, milleks selliseid infopäevi vähemalt kord aastas korraldada.

Tänan kõiki osalejaid aktiivselt kaasa mõtlemast ning eriline tänu kõikidele esinejatele, kes võtsid aja esitluste ettevalmistamiseks ning infopäeval kohal olemiseks!

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht (IS LIISA)
Telefon: 659 5740
E-post: ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja