LIISA INFOPÄEV 7. JUUNIL 2018 TALLINNAS HOTELLIS EUROOPA

27. juuni 2018

  1. juunil 2018 toimus hotellis Euroopa haigla infosüsteemi LIISA infopäev, kus osalejate arv lõi rekordeid. Seekordne osalejate arv küündis juba 80-ni.

7.06 toimunud infopäevale olid tavapäraselt kutsutud kõik LIISA kliendid. Infosüsteemi LIISA kasutavaid raviasutusi on tänaseks juba ligi 70 erineva suuruse ja profiiliga raviasutust. Seoses sellega laiendame ka oma meeskonda. Otsime käesoleval hetkel oma töökasse kollektiivi arendajat Tartu kontorisse ja LIISA tugispetsialisti Tallinna kontorisse. Loodame aktiivsele info levitamisele!

Infopäeva teemadega tegid algust Medisofti töötajad.  Valdkonnajuht Ulvi Jõgioja andis ülevaate Medisofti LIISA meeskonna tegemistest 2017-2018. Kokkuvõtvalt võib öelda, et möödunud aasta oli kõigi aegade töömahukaim ja kiireim nii uute LIISA käivituste kui ka infosüsteemi LIISA arenduste poolest.

Väga suurt huvi kuulajaskonnas tekitas Medisofti kaasaegse veebiregistratuuri Medireg tutvustus, mille tegi Medisoftist Mediregi meeskonna esindaja Oleg Safonov. Ettekanne oli sisutihe ja teema tõstatas kuulajates rohkelt küsimusi.

SOM, TEHIK ja EHK projektide teekaardist andis ülevaate TEHIKu Tervise valdkonnajuht Tõnis Jaagus.

TEHIKu projektijuhid Annike Koorts ja Viljar Pallo tutvustasid mitmeid erinevaid TEHIKus käimasolevaid projekte, s.h e-surmatõed, Ravimiregistri uuendused, e-labori haldamise rakendus, andmevaatur jmt. Tutvustati projektide sisu, seisu ning anti ülevaade ajaraamidest.

VSR teenuse juht Terje Lasn andis ülevaate nii vähi sõeluuringute registrisse laekuvatest andmetest kui jämesoolevähi, rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringute teema arengutest.

Pärast kosutavat lõunapausi kauni vaatega restoranis oli infopäeval osalejatel hea võimalus kuulata, mis teoksil ja mis tulekul Eesti Haigekassas. Kõige suuremat huvi tekitav projekt on kindlasti uue Partnerite infosüsteemi arendus, mille etappidest, tegevustest ja tähtaegadest andis ülevaate Riho Peek. Lisaks rääkisid Sirje Kree kliinilistest indikaatoritest, Liis Kruus digiretsepti muudatustest ning Tea Matson töövõimetuslehtede muudatustest.

Päeva lõpus andis Medisofti Arendusosakonna juhataja Rein Kull ülevaate infosüsteemi LIISA arengutest 2017-2018 ning eeloleva aasta arendusplaanidest. Nagu ka Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Haigekassa ettekannetestki juba kuuldus, on tööpõld eelseisvaks aastaks suur ja lai.

Pikka ja informatiivset päeva ilmestas mõnus ja asjalik õhkkond saalis ning suviselt kaunis merevaade lõuna- ja kohvipauside ajal.

LIISA infopäevade korraldamine on muutunud Medisoftis juba mitmeid aastaid kestnud traditsiooniks. Kindlasti  plaanime infopäevade korraldamisega jätkata ka edaspidi.

Tänan omalt poolt kõiki osalejaid ja eriti kõiki esinejaid, kes võtsid aja esitluste ettevalmistamiseks ning infopäeval kohal olemiseks!

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht (HIS LIISA)
Telefon: 659 5740
E-post: ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja