LIISA INFOPÄEV LASTE VAIMSE TERVISE KESKUSES TALLINNAS

28. aprill 2017

25. aprillil 2017 toimus Tallinna Lastehaigla juures paiknevas Laste Vaimse Tervise Keskuses haigla infosüsteemi LIISA infopäev, kus osalejaid oli kohal üle 60. Ka ettekandeid oli rohkem kui kunagi varem, mistõttu oli seekordne infopäev eriti informatiivne ja sisutihe.

Medisofti LIISA meeskonna tegemistest ja infosüsteemi LIISA viimase poolaasta arengutest andsid ülevaate Medisofti arendusosakonna juhataja Rein Kull ning valdkonnajuht Ulvi Jõgioja. Rõõm oli osalejatele teada anda, et infosüsteemi LIISA kasutavate raviasutuste arv on tänaseks ületanud 50 piiri. Sellega seoses laiendame ka oma meeskonda. Äsja liitus meie tööka ja rõõmsameelse kollektiiviga uus LIISA tugispetsialist ning jätkuvalt otsime arendajat Medisofti Tartu kontorisse ning samuti soovitavalt valdkonna kogemusega analüütikut kas Tartu või Tallinna kontorisse.

Sotsiaalministeeriumi Digitaalvõimekuse arendamise osakonnast Eveli Karneri ettekande teemaks oli e-tervise projektide teekaart. Huvitav oli kuulda Sotsiaalministeeriumi poolt plaanitavatest e-tervise valdkonna arendusprojektidest 2017-2019. Kindlasti oli kõikidele huvipakkuv ka digiregistratuuri teema – millises ajagraafikus ning milliste etappidena plaanitakse edasi liikuda digiregistratuuri arendusprojektiga.

Kui traditsiooniliselt on osalenud meie infopäeval Eesti E-tervise Sihtasutuse esindajad, siis seekord oli esindatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). TEHIK on 1. jaanuaril 2017 asutatud kompetentsikeskus, mis on moodustatud Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse rollide liitmisega. Ülevaate TEHIKu projektidest ning rakendatud standarditest andsid Meelis Tivas, Katre Pruul ja Egle Sepajõe.

Peale kosutavat ja turgutavat lõunapausi jätkus infopäev vähe tehnilisemate teemadega. Tänasel päeval väga aktuaalne teema, mis on LIISA kasutajate hulgas ka palju küsimusi tekitanud, on valmisoleku tagamine X-tee v 6.0 keskkonnas töötamiseks. Antud teemal jagas osalejatele kasulikku teavet ja vastas küsimustele X-tee teenusehaldur Jürgen Šuvalov Riigi Infosüsteemi Ametist.

Riigipilve teemal, mis on näide riigi ja erasektori võimalikust koostööst, tegid ühisettekande Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, keda esindas Andmeside ja IT grupi juht Priit Kollo ning Ericsson Eesti AS, keda esindas lahenduste arhitekt Dmitri Tserdantsev.

Infopäeva viimasesse osasse olid planeeritud ettekanded Eesti Haigekassalt. Kõigepealt andis Ruth Türk ülevaate partnerihalduse infosüsteemist, projekti visioonist, eesmärkidest ning planeeritavatest etappidest. Seejärel rääkis Liis Kruus Eesti Haigekassast digiretsepti muudatustest ning seda just eelkõige müügiloata ravimite taotlemise uue korraga seoses. Kõige elavamat vastukaja kuulajate hulgas leidis Eesti Haigekassast Katrin Ploomi ja Sirje Saarma ettekanne teemal EHK TORU kontrollide muudatused.

Päeva lõpus toimus veel kiire ja konkreetne arenduskoosolek koos 8 haiglaga, kellel on Medisoftiga sõlmitud infosüsteemi LIISA arendusleping. Arenduslepingu raames toimub eelkõige Eesti Vabariigi seadusandluse ja standardite muudatustest tulenevate, kuid samuti haiglate poolt esitatud arendusettepanekutest tulenevate LIISA arenduste realiseerimine. Arenduskoosolekutel toimub tavapäraselt vahekokkuvõtete tegemine ning planeeritavate arendusplaanide läbirääkimine ja arendusettepanekute prioriteetide seadmine.

Kuna LIISA infopäevad toimuvad alates 2013. aastast ning arenduskoosolekud alates 2014. aasta kevadest, siis võime tõdeda, et tegemist on juba traditsioonidega, mida Medisoftil on plaanis kindlasti jätkata ka edaspidi.

Tänan omalt poolt kõiki osalejaid ja eriti kõiki esinejaid, kes võtsid aja esitluste ettevalmistamiseks ning infopäeval kohalolemiseks!

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht (HIS LIISA)

Tagasi uudiste nimekirja