LIISA infopäev toimus 15. oktoobril 2013 Tallinnas Pirita TOP SPA hotellis

02. detsember 2013

Infopäevale olid kutsutud kõik LIISA kliendid, keda tänaseks on 32 erineva suuruse ja profiiliga raviasutust.

Infopäeval rääkisime LIISA meeskonna tegemistest ja LIISA senistest arengutest. Esindatud oli infopäeval ka E-tervise SA, kust huvitavate ettekannetega esinesid Raul Mill ja Epp Immato, küsimustele vastamisel oli abiks ka Monika Norak.

Huvitav oli samuti tagasisidet saada, kuidas näevad haigla infosüsteemi võimalikke tulevikuarenguid raviasutuste esindajad. Sõna võtsid esindajad Tallinna Lastehaiglast, Lõuna-Eesti Haiglast ja Kuressaare Haiglast. Päeva lõpus toimus vestlusring, kus kõigil soovijatel oli võimalus aktiivselt sõna sekka öelda.

Pikka ja informatiivset päeva täiendas kauni merevaatega maitsev lõunasöök.

Osalejate tagasiside infopäevale on olnud väga positiivne ning plaanis on analoogsete infopäevade korraldamine muuta iga-aastaseks traditsiooniks.

Ulvi Jõgioja
valdkonnajuht
Telefon: 659 5740
E-mail: ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja