LIISA klientide rahulolu-uuringu tulemused olid positiivsed

17. veebruar 2014

2013. a lõpus viisime infosüsteemi LIISA klientide hulgas juba teist korda läbi klientide rahulolu-uuringu.
Kokkuvõtvalt saame öelda, et tulemus oli meie jaoks positiivne.

5-palli skaalas olid hinnangud järgmised:
–  rahulolu infosüsteemiga LIISA     4,2
–  rahulolu LIISA igapäevase toega  4,3
Tagasisidet andis meile 63% LIISA klientidest.

Mõned näited, mida toodi välja LIISA toe osas:
–  Alati väga adekvaatne, kiire ja osavõtlik tehniline tugi.
–  Kõik on laabunud ja abi on saadud normaalse aja jooksul.
–  Probleemid saavad üldjuhul kiiresti lahendatud.
–  Oleme saanud praktiliselt alati kiiresti lahenduse.
Jne

15.10.2013 toimus LIISA klientidele mõeldud infopäev, kus rääkisime LIISA meeskonna tegemistest ja LIISA senistest arengutest. Küsisime oma klientidelt tagasisidet ka korraldatud infopäeva kohta:
–  Infopäeva korraldamise kasulikkust ja vajalikkust hindasid vastanud 5-palli skaalas hindega 4,7.

Medisofti eesmärgiks on pakkuda oma klientidele heal tasemel tuge ning järjepidevalt infosüsteemi LIISA funktsionaalsust täiendada ja parendada vastavalt meie klientidelt saadud ettepanekutele ja tagasisidele.

Tagasi uudiste nimekirja