Lõuna-Eesti Haigla vahetas haigla infosüsteemi LIISA vastu

02. mai 2012

Alates 21. aprillist 2012 hakkas Võru külje all asuv Lõuna-Eesti Haigla kasutama uut haigla infosüsteemi LIISA. Lõuna-Eesti Haigla on selle aasta jooksul teine haigla Kuressaare järel, kes oma seni kasutusel olnud infosüsteemi LIISA vastu välja vahetas. Lõuna-Eesti Haigla kommunikatsioonijuhi Kadri Piirisilla sõnul tingis üha kasvav infomaht vajaduse võtta kasutusele nüüdisaegsem ning süsteemikasutajatele mugavam ja paindlikum töövahend.

AS Medisoft poolt läbiviidud haigla infosüsteemi LIISA käivitusprojekti raames kanti senisest infosüsteemist ESTER LIISA-sse üle olulisemad andmed (patsientide haiguslood, arved jpm). Kahe nädala jooksul toimusid haigla töötajate koolitused funktsioonide ja rollide põhiselt. Uue infosüsteemi käivitamise hetkest 21. aprillil oli viie päeva jooksul haiglas kohapeal 5-6-liikmeline meeskond Medisoftist, et uute tööharjumuste omandamisel haigla personalile igakülgset tuge ja abi pakkuda. Veelgi suurem meeskond oli kogu käivitamise perioodil taustajõuna abiks Medisofti Tartu osakonnas. Oluline on ära märkida, et kui käivitamisega alustati 21. aprillil, siis 23. aprillil saadeti haigla infosüsteemist LIISA esimesed epikriisid edasi Tervise infosüsteemi.

Koostöö Lõuna-Eesti Haiglaga oli uue infosüsteemi käivitamise perioodil hästi meeldiv. Haigla juhtkonna poolt oli toetav roll, mille tähtsust ei saa uue infosüsteemi käivitamisel alahinnata. Kiita tahaks Lõuna-Eesti Haigla poolsete infosüsteemi tugiisikute meditsiini ökonomist Aime Kuljuse ja IT arendusjuht Indrek Kuuse kompetentsust valdkonnas ning positiivsust ja optimismi kogu käivituse perioodil. See oli projekti õnnestumisel suureks abiks. Medisofti meeskonna nimel täname kogu Lõuna-Eesti Haigla personali ning ülalnimetatud isikuid ja juhtkonda, tänu kellele võib lugeda uue infosüsteemi käivitamise kordaläinuks.

AS Medisoft poolt arendatud teenuse põhist haigla infosüsteemi LIISA kasutab hetkel 26 raviasutust. Haigla infosüsteemi LIISA kohta lisainformatsiooni saamiseks vaata siia.

18.04.2012 Lõuna-Eesti suurimas ajalehes LõunaLeht ilmunud artikli “Lõuna-Eesti Haigla vahetab infosüsteemi välja” lugemiseks vaata http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=9543.

19.01.2012 ilmunud saarlaste päevalehes “Saarte Hääl” ilmunud artikli “Haigla vahetab Estri Liisa vastu” lugemiseks vaata http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=29737&sec=1&term=Haigla vahetab Estri Liisa vastu

Ulvi Jõgioja
Valdkonnajuht
AS Medisoft
659 5740
ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja