Medisoft tähistab novembris 25. tegevusaastat

01. november 2017

Käesoleva aasta 23. novembril tähistame pidulikult firma 25. aastapäeva. Palju õnne!

Meie põhiliseteks tegevusvaldkondadeks on infosüsteemide ja originaaltarkvara arendamine,  klientide koolitamine ning  tarkvara hooldus ja kasutajatugi. Kõiki neid teenuseid osutame ISO 9001:2015 kvaliteedistandardile vastavalt.

25 tegutsemisaasta jooksul oleme arendanud häid ja kasutajasõbralikke infosüsteeme ning  tarkvarasid nii riigiasutustele, raviasutustele kui ka erasektorile. Meie klientide hulka kuuluvad Sotsiaalministeerium, Ravimiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veeteedeamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Kaitsevägi;  samuti oleme loonud infosüsteeme Geenivaramule, Autoregistrikeskusele (Maanteeamet), Rahapesu Andmebüroole, Kultuuriministeeriumile, Eesti Haigekassale jne. Mahukamad meie arendatud infosüsteemid  on sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS ja üleriigiline muuseumide infosüsteem MuIS.

Arvukama osa Medisofti klientidest moodustavad haiglad, perearstid ja raviasutused. Täna on Medisoftil üle 600 kliendi ja kümneid tuhandeid tarkvara kasutajaid.

25 tegevusaasta jooksul oleme arendanud üle 40 infosüsteemi ja tarkvara. Paljud meie infosüsteemid on integreeritud teiste infosüsteemidega läbi X-tee. Kodanikele ja asutustele on loodud meie poolt üle 150 e-teenuse. Medisofti oma toodeteks on infosüsteemid raviasutustele nagu näiteks perearsti ja eriarsti programm Perearst2/Eriarst2, veebipõhine registreerimise infosüsteem MediReg  ja haigla infosüsteem LIISA.

Keskendume sellele, milles oleme väga head. Arendame pidevalt oma tugevaid külgi ja loome  funktsionaalset  ja täiuslikku spetsiaaltarkvara nõudlikule kasutajale. Meie tugevusteks on kompetents mitmes ainevaldkonnas, püsiv meeskond (keskmine tööstaaž on üle 12. a), pikaajaline kogemus, usaldusväärsus, tunnustatud kvaliteet (ISO 9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat) jmt. Medisofti 44 töötajast 8 on töötanud firmas selle loomisest peale. Juhatuse liikmeteks on olnud Mari Hermlin, Tüüve Jugandi ja Arvi Sinisalu. Hetkel on meie tegevjuht Jako Heinmets.

Lõpetuseks, pidupäeva eel teeme sügava kummarduse kõikide meie töötajate ees, sest  inimesed on meie kõige kallim vara.

Suur tänu ka meie klientidele, koostööpartneritele ja endistele töötajatele.

Medisofti  juhatus

Tagasi uudiste nimekirja