PHIS INFOPÄEVAD LIISA KLIENTIDELE 16. ja 17. JAANUARIL 2020

24. jaanuar 2020

2020. aasta jaanuarist toimub raviarvete edastamine Haigekassasse uue elektroonilise kanali kaudu. Uue süsteemi rakendumisega teostatakse Haigekassa poolt saadetud arvete formaadi, sisu ja eelarve kontrollid. Kui raviarve läbib vastavad kontrollid edukalt, võetakse raviarve vastu. Kui raviarve ei läbi kontrolle, annab süsteem veateate.

Täpsemat infot olulisemate muudatuste kohta võrreldes Toru süsteemiga on võimalik lugeda Eesti Haigekassa veebilehelt, vaata
https://www.haigekassa.ee/partnerile/it-juhendid/raviarvete-saatmine

Uue raviarvete Haigekassasse edastamise süsteemi rakendumisega seoses korraldas Medisoft AS infosüsteemi LIISA kasutavatele raviasutustele infopäeva Tartus ja Tallinnas.

 

 

 

 

 

Tartus toimus PHIS infopäev 16.01.2020 NOVAPOLISe ärimajas ning Tallinnas 17.01.2020 Tallinna Lastehaigla Vaimse Tervise Keskuse konverentsisaalis. Osavõtt Tallinnas toimunud infopäeval oli eriti rahvarohke, osalejate arv küündis ligi 80-ni.

Väga oluline oli Eesti Haigekassa poolne esindatus infopäevadel. Tartus osalesid Haigekassast Karin Kanne ja Katrin Ploom ning Tallinnas oli kohal Haigekassa poolne projektijuht Riho Peek.

Medisofti poolt andsid infosüsteemis LIISA realiseeritud Haigekassaga toimuva raviarvelduse muudatustest ülevaate Heli Ojalaid Tartu infopäeval ning Ly Uibopuu Tallinna infopäeval.

Osalejate küsimustele vastamisel olid suureks abiks Medisofti arendusosakonna juhataja Rein Kull ning muidugi ka Eesti Haigekassa esindajad.

Aitäh kõikidele osalejatele.

Ulvi Jõgioja

valdkonnajuht
Telefon: 659 5740
E-post: ulvi@medisoft.ee

Tagasi uudiste nimekirja