Täiendused tervise infosüsteemis

13. november 2015

Uus X-tee versioon 6 on piloteeritud tervise infosüsteemi testkeskkonnas. Töö sisaldas tervise infosüsteemi kesksüsteemi teenuseid ja seire valideerimismoodulit. Samuti on testitud liides Häirekeskuse infosüsteemi SOS2 ja Tervise infosüsteemi vahel. Tööd rahastati Euroopa Liidu struktuurivahendite meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ raames.

Töö anti üle 11. novembril 2015.

Tagasi uudiste nimekirja