Valmisid Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS e-teenused

23. aprill 2015

I KODANIKULE SUUNATUD TEENUSED
1. Pensioni teenused
2. Peretoetuse ja vanemahüvitise teenused
3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste teenused
4. Kuriteoohvri hüvitise teenus
5. Tulumaksuvabastuse taotlus
6. Avaldus hüvitiste kandmiseks pangakontole
7. Arstliku ekspertiisi teenus
8. Rehabilitatsiooni teenus
9. Erihoolekande teenus
10. Elatisabi

II ETTEVÕTJALE SUUNATUD TEENUSED
11. Riigi poolt sotsiaalmaksu tasumine
12. Puhkuse hüvitamine

III PÄRINGUTEENUSED
13. Jooksva kuu maksete teenus
14. Kohtutäiturite teenused
15. Liikluskindlustusfondi päring

IV X-TEE ANDMEVAHETUSELE ÜLEMINEK
Töötukassa
Rahvastikuregister sh RPKR ja AE andmevahetus
Maksu- ja Tolliameti register
KIR (Justiitsministeerium)
Tänava ja indeksi klassifikaator

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Ain Aaviksoo sõnul on taolise laiapõhjalise teenuse väljatöötamise taga mitme erineva ametkonna tihe koostöö. „Teenuse loomisel lähtuti inimese, mitte ühe ameti vajadustest ja see nõudis koostööd kõikidel tasanditel – juhid, IT-inimesed, arendajad, klienditeenindajad jt,“ lisas Aaviksoo.

Projekti osapoolteks olid Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Riigi infosüsteemi amet, Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet, Liikluskindlustusfond, Justiitsministeerium, Rahvastikuregister, Kohtutäiturid, AS Medisoft ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Medisoftist oli projekti kaasatud 16 töötajat.

Projekti rahastati Euroopa Sotsiaalfondist.

Vaata tutvustavat videot

Tagasi uudiste nimekirja