Haigla infosüsteem LIISA

Infosüsteem LIISA on AS Medisofti poolt väljatöötatud teenuste põhine terviklahendus raviasutustele, mis tänu oma modulaarsele struktuurile on rakendatav nii suurtes haiglates kui hooldus- ja taastusraviasutustes, nii rehabilitatsiooniteenust pakkuvates raviasutustes kui töötervishoiuasutustes, samuti väiksemates erapraksistes.

Infosüsteemis LIISA on täidetud kõik Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud nõuded liidestumiseks tervise infosüsteemiga, s.h digitaalne terviselugu, digiretsept, digipilt ja digiregistratuur.

Infosüsteemi LIISA andmetele juurdepääs on lubatud ainult autoriseeritud kasutajatel. Domeeni sisenemine toimub ID-kaardiga. Kasutajatele lubatud tegevused on määratud rollide ja õiguste süsteemiga. Kõik kasutajate tegevused logitakse.

Infosüsteem LIISA on oma ülesehituselt teenuse põhine infosüsteem, on kasutajate jaoks loogiline ning lihtsasti mõistetav ja kasutatav.

Infosüsteemi LIISA kasutab täna üle 70 raviasutuse.

Meie kliendid

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Tallinna Lastehaigla, Kuressaare Haigla SA, Lõuna-Eesti Haigla AS, Kallavere Haigla AS, Jõgeva Haigla, SA Elva Haigla TM, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Kaitsevägi, Qvalitas Arstikeskus AS, Fertilitas AS, Tartu Linna Polikliinik OÜ, Kesklinna Tervisekeskus OÜ, Wismari Haigla AS, SA Hiiu Ravikeskus, Benita Kodu AS, Kõrva-nina-kurguhaiguste Kliinik SA, Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus, AS Räpina Haigla, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla, Mammograaf AS jpt.

Infosüsteemi LIISA haigla apteek kasutavad SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja veel mitmed teised haiglad.

Infosüsteemi LIISA komponendid

Ambulatoorne ravi:

 • Registratuur
 • Eriarst

Statsionaarne ravi:

 • Plaaniline ja erakorraline vastuvõtt;
 • Töö statsionaarses osakonnas, s.h patsientide liikumine ja selle jälgimine;
 • Statsionaarne ravijärjekord.

Nii ambulatoorse kui statsionaarse ravi paketti kuuluvad alati järgmised IS LIISA programmid:

 • Patsientide register
 • Aruandlus ja statistika
 • Raviarveldus
 • Administraator

Nii ambulatoorse kui statsionaarse ravi programmiga liidestatud IS LIISA programmid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks hankida:

 • Labor
 • Diagnostika
 • Operatsioonid
 • Taastusravi ja rehabilitatsioon
 • Õenduslugu
 • Dieedid
 • Haigla apteek
 • Arhiiv

Ambulatoorse ravi programmiga liidestatud IS LIISA programmid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks hankida:

 • Rasedakaart
 • Lapse arengu hindamine

Statsionaarse ravi programmiga liidestatud IS LIISA programmid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks hankida:

 • Rasedus-sünnituslugu
 • Väikelapse arengulugu
 • EMO kaart

Võta meiega ühendustKontaktisik:
Ulvi Jõgioja
+372 659 5740
ulvi@medisoft.ee