AS Medisoft väikeprojekti eesmärk on valmistuda ette põhitoetusskeemi taotluse esitamiseks. Projekti käigus teostatakse vajalikud äriuuringud, mis annaksid sisendit turgudele mineku strateegiate, hinnastamise ja turul positsioneerimise kohta ning selgitaksid välja kasutajate vajadused ja ootused, mida võtta arvesse funktsionaalsuste arendamisel. Põhitoetusskeemi toetuse abil luuakse platvorm terviseandmete kogumise ja analüüsimise lihtsustamiseks läbi kasutajasõbraliku lahenduse väljatöötamise. Loodav SmartEST platvorm on kasulik organisatsioonidele, kellel on vajalik töötajate või oma liikmete terviseandeid regulaarselt jälgida. Põhiprojekti käigus luuakse kõik olulised funktsionaalsused ja saavutatakse toote turuvalmidus. Ettevalmistustööde käigus on eesmärk jõuda järeldusele, kas projektiidee on teostatav ja tasuv. Ettevalmistustöödena viiakse läbi turu-uuring ja konkurentsianalüüs ning koostatakse äriplaan, tasuvusanalüüs, põhiprojekti elluviimise plaan ja sellega kaasnevate võimalike mõjude prognoos. Samuti leitakse välispartnerid, kellega arendada ja testida piiriüleseid koostöölahendusi.

Green ICT projekti kood EU53329, elluviimise periood 01.07.2019-31.10.2019.