Tänavu 30. tegevusaastat tähistav meditsiini- ja sotsiaalkindlustustarkvara arendaja AS Medisoft on üks vanemaid infotehnoloogiaettevõtteid Eestis. 

Medisofti teenuseid kasutab ligi 80% Eesti perearstidest ja paljud haiglad, Medisofti toodetud süsteemide kaudu makstakse välja kõik Eesti pensionid ja mitmed riiklikud toetused.

AS Medisoft on üks vanemaid Eestis meditsiinitarkvara valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid ja seetõttu lubab kolmekümne aasta pikkune kogemus ehk pisut tulevikku prognoosida. Seega, miline võiks meditsiini-IT olla aastal 2050?

Medisofti üks asutajatest Mari Hermlin meenutab, et Medisofti esimene arve esitati nõelprinteri müügi eest Haapsalu Haiglale. “Huvitav on see, et nõelprinter on üks väheseid asju 30- aasta tagusest ajast, mida veel tänagi kasutatakse. Isegi hind on umbes sama, mis vanasti”, räägib Hermlin. 

Muus osas on areng olnud tormiline. “Aastal 1992 ei kasutatud Eestis veel Internetti ja ka esimene SMS saadeti 1992. aasta lõpus”, toob Hermlin näite.

Firma juhatuse esimees Jako Heinmets pakub välja kaks peamist tulevikuvisiooni, kuhu meditsiini IT liikuda võiks.

Ühe nägemusena usume, et selle aja jooksul saab kõnetuvastustehnoloogia arsti igapäevaseks töövahendiks. “Täna kulutab arst palju aega arvutisse andmeid sisestades ja patsientidele tundub, et vastuvõtul keskendub arst patsiendi asemel ekraanile. Juba lähemas tulevikus saab infot sisestada lisaks ka hääle abil ehk et selleks ei pea enam 30 aastat ootama,“ arvab Heinmets.

Kindlasti paraneb infovahetus Euroopa Liidu sees. Heinmets usub, et  tulevikus saab näiteks Hispaanias arsti juurde minnes sealne tohter vaadata Eesti infosüsteemidest patsiendi digilugu (ja ka vastupidi). “Info tõlkimine pole probleem, tehniliselt oleks see kõik juba täna teostatav”, arvab Heinmets. “Suurimad takistused on juriidilised. Eri riikidel on erinevad lähenemised tundlikele terviseandmetele. Meditsiin on konservatiivne valdkond ja muutused ei toimu kiiresti. Ka sellisel muidu arenenud turul nagu Saksamaa ei ole meditsiini digitaliseerimisega nii kaugele kui Eestis jõutud,” leiab Heinmets.

Mari Hermlin lisab, et tulevikus arenevad ka tervise kaugjälgimisseadmed. “Rahvastiku vananemisega koos kasvab vajadus selliste lahenduste järele, mis võimaldavad distantsilt patsiendi seisundit jälgida. Täna selliseid seadmeid juba kasutatakse – näiteks annab seade häire, kui vanur ei ole mõnda aega liikunud – aga need ei ole veel Tervise infosüsteemi ühendatud. “Tulevikus hakkavad sarnased seadmed digilooga andmeid vahetama”, lisab Heinmets.

Heinmetsa sõnul ei ole peamised takistused meditsiini IT arengus mitte tehnoloogiaga seotud, vaid puudutavad seadusandlust ja eri riikide ning struktuuride koostööd.

Rääkisime kaugemast tulevikust, aga mis on peamised arengud lähiajal?

Medisoft lööb kaasa uue põlvkonna tervise infosüsteemi UpTISe väljatöötamisel. Peamine uuendus saab olema see, et rakendatakse Once-Only printsiipi- andmeid sisestatakse e-tervise süsteemi üks kord – järgmistel kordadel kasutatakse võimalusel alati juba olemasolevaid algandmeid.

Tänane süsteem oli alguses hea, aga nüüdseks on andmemaht keskses serveris paisunud liiga suureks ja toimub ebatõhus andmete dubleerimine. Kui UpTIS valmis saab, saab Medisofti tarkvarad sellega liidestada ja info dubleerimist ning kogumist vähendada.

Täna on juba palju kasutusel igasuguseid terviseandmeid jälgivaid seadmeid – näiteks nutikellad mõõdavad pulssi ja samme. Kas sellised andmed ei võiks otse terviseinfosüsteemi jõuda?

Jako Heinmets kahtleb, kas arstid täna patsiendi nutikella logi vaadata jõuavad. “Arstidel pole aega täna antud infot analüüsida”, lisab Mari Hermlin.

Küsimus on ka andmete usaldusväärsuses. Heinmetsa sõnul muutuks selline info väärtuslikuks siis kui nutiseadmed oleks sertifitseeritud. “Odava Hiina nutikella poolt saadetud terviseandmed ei pruugi olla usaldusväärne informatsioon”, arvab Heinmets. 

“Aga kui infot kogutakse ühtsete kokkulepitud standardite alusel ja sertifitseeritud seadmetest ning seda töötleks tehisintellekt, siis võiks sellest väärtuslikke üldistusi teha küll”, usub Jako Heinmets.

“Meil on 30 aasta jooksul kogunenud palju väärtuslikke kogemusi, kontakte ja oskusi, et olla abiks probleemi terviklikul lahendamisel. Uute standardite ja klassifikaatorite väljatöötamisel oleks sellest suur abi. Medisofti 30- aastane kogemus, stabiilsus ja kontaktid tulevad appi. Vundament on meil tugev!” lisab Heinmets tuleviku osas kindlameelselt.