Käesoleva aasta juunis läbis Medisofti veebiregistratuuri infosüsteem Medireg ISKE vastavusauditi. Auditi käigus vaadati läbi Medisofti dokumentatsioon, viidi läbi intervjuud, tehti kohapealseid kontrolle ning selle põhjal hinnatakse Medireg infosüsteemi ISKE rakendatuse staatust järgmiselt: ISKE on rakendatud, auditeeritud märkuste või soovitustega.

Tänu infoturbe standardi ISKE vastavusauditi läbimisele veebiregistratuuri infosüsteemis Medireg, oleme tõestanud infosüsteemi konfidentsiaalsuse, käideldavuse ja tervikluse vastavalt turbeastmele M.